Мөлшері m*n берілген А матрицасының кез келген екі бағаналарының орнын ауыстыратын программа жазыңыз

#include

#include

#include

using namespace std;

int main ()

{ int i,j,k,l,s;

int a[4][4];

for (i=0;i<4;i++)

for (j=0;j<4;j++)

a[i][j]=rand()%25-10;

for (i=0;i<4;i++){

for (j=0;j<4;j++)

cout<

cout<<"\n";

} cout<<"k-ny engiz: ";

cin>>k;

cout<<"l-dy engiz: ";

cin>>l;

cout <<"Zhana massiv: "<<"\n";

for (i=0;i<4;i++){

s=a[i][k];

a[i][k]=a[i][l];

a[i][l]=s;

}

for (i=0;i<4;i++){

for (j=0;j<4;j++)

{ cout<

cout<<"\n";}

system("pause");

return 0;}

19. Егер Х=(х1, х2, …, х12) векторының берілген а=32 санына тең бір компоненті бар болса, онда в айнымалысына осы компоненттен кейін орналасқан компоненттердің қосындысын меншіктеңіз, кері жағдайда в=10.

#include

#include

#include

using namespace std;

int main ()

{int i,b,t;

int a[15];

for(i=0;i<15;i++)

a[i]=rand()%40-10;

for(i=0;i<15;i++)

cout<

for(i=0;i<15;i++)

{if(a[i]==32)

{b +=a[i+1];}

else {b=10;}}

cout<<"\n"<<"b="<

system("pause");

return 0;}


5650005671624104.html
5650053387531867.html
    PR.RU™